Asiakaslähtöisessä suunnittelussa lähtökohtana on asiakkaan tyytyväisyys.

Rakennussuunnittelussa 3D-mallinnuksen avulla rakennusalaa vähemmän tunteva asiakas hahmottaa paremmin talomallit ja niiden eroavaisuudet. Tällöin asiakkaan on helpompi ymmärtää eri ratkaisuja ja miltä ne näyttävät luonnossa. Näin voidaan lisätä asiakastyytyväisyyttä ja vähentää kustannuksia, kun asiakas saa kerralla sen näköisen ratkaisun, minkä haluaa.

Rakennuslupakuvien muuttaminen sähköiseen muotoon on turvallista ja tehokas tapa esimerkiksi talon myymisessä. 3D-mallinnus voi vauhdittaa myös talokauppoja, kun ihmiset pääsevät kauempaakin Suomea/maailmaa "tarkastelemaan" myynnissä olevaa taloa ja erilaisia taloteknisiä ratkaisuja.

- Rakennussuunnitelu (käsittää rakennussuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun):

Arkkitehtisuunnittelussa määritetään rakennuksen muoto, ulkoasu ja tilaryhmittely, sekä rakenteiden perusratkaisut. Rakennussuunnittelun tarkoitus on luoda suunnitelmat, jossa rakennuksen sijainti, ulkoasu, rakenteet, tilat, tekniikka ja varustetaso vastaavat niiden käyttötarkoitusta ja haluttua laatutasoa, sekä täyttävät lakien ja määräysten asettamat vaatimukset.

- Linkki opinnäytetyöhön, jossa on tutkittu/selvitetty 3D-mallintamisen hyödyntäminen rakennustekniikassa.

Palvelut

  • 3D-mallintaminen

    Markkinointikuvat Video 3D-malli/3D-video (vaatii 3D-lasit)

  • Opetus

    Ohjelmistojen opettamista tuntiopettajana Archicad Artlantis Tekla Structures

  • Rakennuslupakuvat

    Rakennuslupakuvat sisältävät kohteen julkisivupiirustukset, pohjapiirustuksen, leikkauskuvan,...

Yhteystiedot

Yhteystiedot

3D-RakSu

Eetu Lahtinen

e-mail: eetu.lahtinen(at)3d-raksu.fi

GSM: 040 548 4070

Kinkamontie 94

42700 KEURUU

Y-tunnus: 2359742-8

Referenssejä